Ansatte

StillingNavnTelefonE-postE-post 2
Menighetssekretær Mjøndalen menighetIngrid Skar Auvi32 23 68 60 Send E-post Send E-post
Menighetssektretær Nedre Eiker menighetIna Bråthen Bjerke32 27 23 20 Send E-post Send E-post
Kantor Nedre Eiker menighetNils Kristian Bonden32 27 23 25 Send E-post Send E-post
Kantor Mjøndalen menighetJostein Dalebø32 23 68 64 Send E-post Send E-post
Kapellan Nedre Eiker menighetEspen Dahlgren Doksrød32 27 23 24 Send E-post Send E-post
Sokneprest Nedre Eiker menighetIda Etnestad32 27 23 26 Send E-post Send E-post
Soknediakon Mjøndalen menighetKnut Johan Finquist32 23 68 63 Send E-post Send E-post
Trosopplæringsmedarbeider Nedre Eiker menighetAlexander Andresen Glestad32 27 23 33 Send E-post Send E-post
Kapellan Mjøndalen menighetArnstein Hardang32 23 68 62 Send E-post Send E-post
Sokneprest Mjøndalen menighetChristine Holmsen Hjellum32 23 68 61 Send E-post Send E-post
Ass. kirketjener Mjøndalen kirkeMarthin Lundsrud Johannessen  Send E-post Send E-post
Driftsleder gravplasseneRobert Jonassen32 27 23 30 Send E-post Send E-post
Soknediakon Nedre Eiker menighetGudrun Klingsheim32 27 23 28 Send E-post Send E-post
Sekretær på kirkevergekontoretMerete Lange32 27 23 32 Send E-post Send E-post
Kirketjener Nedre Eiker menighetToril Schou Moe32 27 23 30 Send E-post Send E-post
Ass. kirketjener Nedre Eiker kirke/kapellHeidi Tokle Poverud  Send E-post Send E-post
Kateket Nedre Eiker menighetIngeborg Skagestad32 27 23 23 Send E-post Send E-post
Menighetspedagog Mjøndalen menighetHilde Mari Ski32 23 68 67 Send E-post Send E-post
GravplassarbeiderSvenn Ivar Skårerverket32272330 Send E-post Send E-post
Kirketjener Mjøndalen kirkeRoar Hartvig Svendsen32 23 68 65 Send E-post Send E-post
KirkevergeEva Elisabeth Trogstad32 27 23 27 Send E-post Send E-post