Mjøndalen kirke

Mjøndalen kirke

Mjøndalen kirke er bygget i mur og ble oppført i 1983. Kirken har rektangelplan.  Arkitekten som tegnet kirken er Elisabeth Breen Fidjestøl.

 


Mjøndalen kirke er en arbeidskirke i teglstein og treverk. Bygningen består av kirkesal og en tilstøtende menighetssal, kontorer, kapell, og ungdomssal, peisestue og grupperom. I tillegg kommer garderober med toaletter og både hovedkjøkken og te-kjøkken. 

Kirkerommet er rektangulært, med hvitmalte teglvegger og umalt treverk i himlingen. Korpartiet er integrert i kirkeskipet og er like bredt og høyt som resten av rommet. Over kirkerommet et det pulttak, slik at himlingen skrår oppover fra den ene langsiden mot den andre. Alteret står på en forhøyning i rommet, ett trinn høyere enn kirkegulvet. Prekestolen er tegnet av Mathias Døviken og Øivind Amundsen i 1983, som også, i samarbeid med arkitekten, har tegnet døpefonten med utskårne tekststeder.

Altertavlen er et glassmaleri i korets fondvegg, laget av Hans L. Rasmussen i 1983. Bildet, som heter ”Strømmer av levende vann”, har Korset som hovedmotiv. Under korset svømmer det fisk i blått vann, og over korset står Guds lam med seiersfanen. 

Til kirkens 30 års jubileum i 2013 ble det skrevet og fremført et verk for kor og solister kalt "Strømmer av levende vann".  Verkets tekster er skrevet av daværende sokneprest i Mjøndalen, Kjell Ivar Berger og musikken er komponert av Mjøndalen kirkes kantor Jostein Dalebø. 

Fotografier av interiør: Knut J. Finquist      

 

 

 

Orgelet i Mjøndalen kirke                                                        Deltalj fra kirkerommet                                                     Fra alterpartiet i Mjøndalen kapell                                            


Del denne artikkel på e-post