Nedre Eiker kirke

Nedre Eiker kirke

Nedre Eiker kirke er en langkirke fra 1860. Kirken er bygget i tre med panelt tømmer. Den har 476 sitteplasser.

Arkitekt Wilhelm Hanstein tegnet kirken.

Alterbildet forestiller Jesu møte med kvinnen ved brønnen. Det er laget av Christen Brun.

 

Kirken ligger ca 10 km vest for Drammen. Følger man Rv. 287 fra Drammen mot Hokksund, vil man se kirken på høyre side av veien. Veien går mellom kirken og Drammenselva. I 2008/2009 gjennomgikk kirken en større renovering, med maling både utvendig og innvendig. I tillegg ble det gravet ut plass til en flott kirkekjeller under kirkebygget, som har gitt rom for menighetssal med tilhørende kjøkken, toaletter og andre fasiliteter.  Det foregår fortsatt renoveringsarbeider i Nedre Eiker kirke etterhvert som økonomien tillater det.  I 2013 fikk kirken montert et sprinkleranlegg og høsten 2016 ble et nytt og moderne brannalarmanlegg montert.  I tillegg fikk kirkerommet nytt belysningssystem noe som spesielt berører kirkens korparti. 

 

                                                                                                                        

 

 

Kirkens korparti

 

ORGLENE I NEDRE EIKER KIRKE

Hovedorgelet 

              

Hovedorgelet i Nedre Eiker kirke er bygget av Ryde og Berg i Fredrikstad, og har 24 stemmer(piperekker). Det er firmaets opus 7 og ble bygget i 1988. Dette orgelet ble bygget og tilpasset kirkens arkitektur og akustikk, som i vårt tilfelle er fundamentert på 1800-tallets stil.

Orgelbyggeren skriver om orgelet: ”Kjennetegnene for 1800-tallets orgelbygg, i klanglig henseende, var den vokale klang som virket positivt på salmesangen. Med dette nye orgelet har vi prøvd å gjenskape en fundamental og grunntonepreget klang. Orgelets disposisjon er imidlertid ellers basert på det klassiske orgelets klangoppbygging. Oppgaven med å bygge orgel til nedre Eiker kirke var meget tiltalende, da det her ble gitt anledning til å bygge i det ”glemte” 1800-tallets ånd. Vi har derfor prøvd å gjenskape en del av det som kjennetegnet denne perioden. Samtidig er det et instrument som oppfyller dagens krav til fremføring av kirkemusikk.”

Orgelet ble finansiert hovedsakelig med kommunale midler, men menigheten gjorde også en betydelig innsats for finansieringen. Orgelkomiteen arrangerte f.eks loppemarked, kronerulling og utarbeidet et lokalt monopolspill som iherdige ildsjeler produserte og solgte.

Orgelet er fordelt i tre avdelinger (verk) –hovedverk, cresendoverk og pedalverk. Hovedverket står i fronten og har instrumentets mest bærende stemmer. Bak Hv står et cresendoverk (også kalt svellverk) som har regulerbart volum via en ”styrke-pedal” i spillepulten. Pedalverket, som er todelt flankerer hovedverket i front. Orgelets spillepult er av rot fra honduras-mahogny, tangentene er belagt med okseben og ibenholt. Orgelhuset består av massiv furu og de 1446 pipene som lager lyd er laget av furu, eik og en tinn/bly-legering. Orgelet puster via en elmotor og store kilebelger. Skulle vi stå uten strøm så kan en person trø orgelet.

Å trø orgelet har vært vanlig helt fra instrumentet ble oppfunnet av Ktesibios i Alexandria rundt 250 før Kristus. Etter et elektrisiteten kom ble luftforsyningen overtatt av en viftemotor. Bortsett fra orgelet i Kongsberg kirke er det kun Nedre Eiker-orgelet i viden omkrets hvor man har denne belgtrøer-muligheten.

HOVEDVERK (I man): omfang: C - g'''  56 toner
Bordun 16'  Principal 8' Dobbelfløyte 8' Oktav 4' Italiensk fløyte 4' Oktav 2' Sedecima 1' Cornett III  Trompet 8'

SVELLVERK  (II manual): omfang: C - g'''   56 toner
Bordun 8' Gamba 8' Voix celeste 8' Principal 4' Fugara 4' Waldfløyte 2' Forniture IV Fagott 16' Obo 8'

PEDAL: omfang: C - f'.  30 toner
Subbas 16'  Gedakt  8'  Oktav  8'  It. principal  4'  Basun  16'  Trompet  8'

Mekanisk registratur og traktur. Pedal-kopler: P-I, P-II, P-II 4'  Manualkopler I-II, Tremolo.

Se for øvrig orgelbyggerens hjemmeside:   
http://www.ryde-berg.no/index.php?lang=no

 Kororgelet        

Kororgelet vårt er bygget av Nils Arne Venheim fra Skien og ble innviet av biskop Osberg februar 2000. Det har 4 stemmer med delte registre. Det har anhangspedal, dvs at de 30 nederste tonene kan spilles på pedalene. Instrumentet er en gave fra Eiker sparebank, - nå Sparebanken Øst.

Disposisjon: Gedakt 8’ Prinsipal 4’ Fløyte 4’ Oktav 2’.

Venheim orgelbyggeri hjemmeside:
 http://urlm.no/www.venheimorgelbyggeri.no  

                                   
                                   
                                     Skrevet av Nils Kristian Bonden

 

Mer informasjon om Nedre Eiker kirke finner du her


Del denne artikkel på e-post