Solberg kapell

Solberg kapell

Et kapell - og et forsamlingslokale

For utleie - kontakt: 
Randi Høgmoen - tlf. 
90952311

KAPELLET I DAG

Solberg kapell - Fredtun ble bygget i 1899. Fra 1991 er det eiet og drevet av Nedre Eiker menighet.

Driftsstyret er valgt av Nedre Eiker menighetsråd, og består pr. januar 2015 av:

Gjermund Glittfjell - leder  
Tlf. 99740074 sibp@online.no
           
Magne Grønvold - Tlf. 93090339 magne.gronvold@ebnett.no

Randi Høgmoen - ansvarlig for utleie Tlf. 90952311   (har ikke e-post)

Styret er ansvarlig for drift og vedlikehold av kapellet, og dette har medført en rekke dugnader gjennom årene slik at lokalet til enhver tid har vært i god stand og har kunnet fungere ilfredsstillende som forsamlingslokale for ulike aktiviteter.

 

Speiderne har sine møter der, og kirkeringens formiddagstreff en torsdag i måneden er minst like populære som før.  
Og en søndag i måneden er det gudstjeneste, vanligvis med både barnedåp og nattverd. 

Heidi Tokle Poverud er ansatt som klokker, og Anett Glittfjell som kirketjener.

Fredtun er et godt alternativ som selskapslokale. Kapellet fikk nytt og moderne kjøkken i 2008.  
Nye leietagere ønskes hjertelig velkommen.

Om noen kan tenke seg å komme med innspill til gode aktiviteter for Fredtun, ta kontakt med Gjermund Glittfjell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om kapellets historie


Del denne artikkel på e-post