Det er mye å glede seg over!!

Det er mye å glede seg over!!

Vi gleder oss over at Nedre Eiker kommune bevilget 1 million kroner i investeringstilskudd til kirken i 2016.  Disse midlene benytter vi så godt vi kan til beste for Nedre Eiker kirke og noen av de tingene vi jobber med er:

Brannalarmanlegg i Nedre Eiker kirke
Brannvern har fått høyeste prioritet og i løpet av høsten er det montert nytt og moderne aspirasjonsanlegg i Nedre Eiker kirke.  Dette betyr at den minste uregelmessighet som kan komme til å utvikle seg til brann, vil bli oppdaget og varslet slik at en brannkatastrofe i denne flotte kirken kan avverges.

Ny belysningsløsning i Nedre Eiker kirke
Vi jobber også med lysforholdene i kirken som – særlig i korpartiet - har gitt både ansatte og andre aktører dårlige arbeidsforhold.  Det monteres derfor nå et helt nytt belysningsanlegg som gir mulighet for ulike belysningsløsninger avhengig av om vi har en gudstjeneste med eller uten dåp, vielse, gravferd eller konsert/kulturarrangement.  Dette vil forhåpentligvis gi en helt ny opplevelse av kirkerommets belysning for ansatte og menighet, både praktisk og visuelt.

 

100-årsjubilanten Nedre Eiker kapell

Tak- og veggmaleriene i Nedre Eiker kapell er malt av kunstneren Carsten Lien på 1950-tallet og har nå stort behov for restaurering dersom de ikke skal gå tapt.  Fellesrådet har satt av noe midler til dette og i tillegg har bygdefolket med tidligere ordfører Rolf Bergersen i spissen satt i gang en innsamlingsaksjon for å støtte dette arbeidet.  I skrivende stund har bygdas befolkning og organisasjoner bidratt med bortimot 55.000 kroner til dette formålet.  Det er fantastisk og kirkevergen benytter anledningen til å sende en STOR TAKK til alle som har bidratt så langt!  Dette betyr at vi nærmer oss å kunne finansiere det arbeidet konservatorer må gjøre for å restaurere tak- og veggmaleriene.  Vi håper å kunne komme i gang med arbeidet før årsskiftet, eventuelt tidlig i 2017.

 

Det er som sagt mye å glede seg over!  Nå står snart biskopens prostivistas for døren og vi gleder oss til mange gode møtepunkt med biskop Per Arne Dahl i hele prostiet.  Mer om program for visitasen som går av stabelen i perioden 15. - 25. november med avsluttende visitasgudstjeneste i Haug kirke 4. desember kommer senere.

 

 


Del denne artikkel på e-post