Generelt om gravplassene

Generelt om gravplassene

Mjøndalen gravlund og Nedre Eiker kirkegård.


Når en av være kjære er blitt gravlagt, vil vi ha ulike behov i den videre bearbeiding av sorgen. Vi er forskjellige og reagerer forskjellig. For mange blir gravlunden/kirkegården et viktig sted. De opplever at det er godt å ha en grav å gå til. Det blir viktig at gravlunden/kirkegården og den graven man besøker, er pent pyntet og stelt.

Blomster på gravstedet
Det tar litt tid før graven ”setter seg”, alt jevnes ut og det igjen blir vakkert på gravstedet. Mange synes likevel det godt og riktig å sette levende blomster på graven de første ukene etter en gravferd.

Hvis det ikke er ordnet i forbindelse med planlegging av gravferden, er tiden nå kommet til å bestemme seg for type gravstøtte og/eller inskripsjon på støtten. Selv om en i familien har hovedansvaret for gravferden, vil mange ha meninger om dette. Også her er det fint om barna og de unge i familien får være med i samtaler og avgjørelser.

Vedtekter og priser
Det er fellesrådet som har ansvar for forvaltningen av gravplassene i kommunen. Fellesrådet i Nedre Eiker har vedtatt regler og priser for gravplassene og gravfesting i kommunen vår. Disse kan du lese her:

Gravplassvedtekter for Nedre Eiker

Prisliste for begravelser og feste av graver i Nedre Eiker

Allehelgensdag
Høstens ene store høytidsdag i Den evangelisk-lutherske kirke er allehelgensdag, gjerne i månedsskiftet oktober/november. Den har samtidig preg av å være ”alle dødes dag”. Gudstjenesten denne søndagen er preget av takk, håp og lengsel. I noen menigheter sendes det ut en egen innbydelse til de som har mistet en av sine kjære det siste året.


Nye landskap

Litt etter litt, igjennom savnets smerte,
må du bli løst fra mange sterke bånd.
Men gjennom sorgen når du nye dager,
der nye hender venter på din hånd.
Og fra vår fremtid kommer Kristus til deg
og fyller alt med nærvær og med fred.

(Svein Ellingsen)


Del denne artikkel på e-post