Mjøndalen gravlund

Mjøndalen gravlund

Mjøndalen gravlund har nå blitt oppgradert og forskjønnet!

Mjøndalen gravlund ligger på Rygh-kollen og er en gravplass som ikke ligger i tilknytning til kirke.  Nedre Eiker kommune bevilget i 2013 og 2014 investeringsmidler på til sammen drøye 3 mill. kroner til oppgradering og forskjønnelse av Mjøndalen gravlund, og anleggsarbeidet ble fullført i 2014. Mjøndalen gravlund framstår nå som en pen og verdig gravplass for alle besøkende.

For de fleste vil gravplassen på Rygh være kjent som "Mjøndalen kirkegård". I forbindelse med lovendring, ble gravplassens navn endret, og heter nå Mjøndalen gravlund.

Det som nå er oppgradert og forskjønnet er i hovedsak gangveier, avfalls- og vannposter, depotområder for jord- og grushauger og ikke minst beplantning på områder der det ikke er opparbeidet gravfelter. Det tar selvfølgelig noe tid for ny beplantning å "vokse seg til" men vi ser allerede at dette har gitt stor forbedring i helhetsinntrykket av gravplassen. I tillegg ble det sørget for god drenering på de delene av gravplassen slik at utnyttingspotensialet er blitt optimalisert. 

Adresse: Papyrusveien 44, 3050 Mjøndalen


Del denne artikkel på e-post