Tabor

Tabor

Tabor kapell ligger på Viksetra i nærheten av Hagatjern.

Tabor kapell er ikke en del av Nedre Eiker kirkelige fellesråds bygningsmasse, men er allikevel gudstjenestested for Mjøndalen menighet.Tabor kapell ligger på Viksetra i nærheten av Hagatjern i Mjøndalen sokn i Nedre Eiker. Det ble bygget i 1906 og innviet 13. januar 1907 av prost Sønderaal.

Kapellet er bygget i tre og har 45 plasser. Det ble i sin tid bygget av oppsittere som bodde i området, og siden gitt til et styre som skulle forvalte bygget. De som i sin tid bygde kapellet hadde et eneste ønske: At kapellet skulle være et hus til Guds ære. Kapellets vedlikehold og drift er i hovedsak basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid.

Gjennom de godt og vel 100 år kapellet har stått der, har det vært holdt gudstjenester på Tabor. Stedet er også benyttet til stevner, fester og søndagsskoleskirenn.

Søndag 9. september 2007 ble Tabors 100-års jubileum markert med gudstjeneste der sokneprest Jan-Otto Eek forettet, og hvor blant annet Josef Haugen leste en prolog og Ingrid Nordby sang.

Fra Josef Haugens prolog til 100-års jubileet:

Her er en plass for smil og smerter,
jubelsang og bøyde knær!
Her er plass for Jesus først,
her er plass for åndens tørst,
plass for sjelens glade stunder,
omgitt av naturens under! 

Her skal ingen vises bort,
her skal ingen møte "nei".
Det skal stå på Tabors port:
Husk at Herren elsker deg!
Her er alle like store,
her er alle like små. 

Størst er det som Jesus gjorde.
Alt må vi av nåde få!
Jo, visst er det rett at vi takker.
Vi takker for medgangens gleder.
Vi takker for motgangens bakker.
Vår takk går til Herren, vår leder.

Vi vet han i trofasthet lover
å stå oss bestandig bi. 
Vi vet at han våker der over,
han vokter vårts gudshus, tror vi.
La dager og år fare hen,
vi takker - og takker igjen! 

På siden til Norske kirkebygg kan du lese mer om Tabor.


Del denne artikkel på e-post