Fellesrådets sammensetning 2015-2019

Fellesrådets  sammensetning 2015-2019

I kommuner med flere sokn, skal det dannes et fellesråd som skal ivareta en del oppgaver på vegne av soknene.

Fellesrådets virksomhet og ansvar er regulert i Kirkeloven.  De viktigste oppgavene for fellesrådet er gitt i Kirkeloven § 14 og er hovedsaklig økonomi- og personalforvaltning, samt drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Hvert menighetsråd i kommunen er representert i fellesrådet. Fellesrådets virkeperiode følger valgperioden for menighetsråd og bispedømmeråd og inneværende periode er 2015 - 2019.


Medlemmer i fellesrådet denne perioden er:
Nedre Eiker
Ståle Enderud Jensen -   Leder

Vara: Eva Melcher

Trond Bollerud

Vara:  Øyvind Holtan Hennum

Mjøndalen

Anne Mari Nedberg -     Nestleder

Vara:  Dag Arne Tveten

Einar Olsen

Vara:  Toril Sorte

Biskopens representant

Christine Holmsen Lindbjør

Vara:  Margrete Schmidt Johansen

Politisk representant

Elly Therese Thoresen (H)

Vara:  Lajla Hvaal (Ap)


Del denne artikkel på e-post