Fellesrådets møter 2018

Fellesrådets møter 2018

Nedre Eiker kirklige fellesråd avholder sine møter ca 1 gang pr måned.  Fellesrådets virksomhet er offentlig virksomhet og møtene er derfor åpne så sant ikke rådet behandler saker som må lukkes i medhold av Forvaltningslovens og Offentleglovas paragrafer om taushetsbelagt informasjon og unntak fra offentlighet. Fellesrådets møtedatoer finner du i tabellen nedenfor.  Innkallinger/sakslister og Møtebok for de ulike møtene finner du om du trykker på knappen merket "Tilbake" under bildet av klubba, og ser nederst på siden.    Er du interessert, så følg oss gjerne i arbeidet!

Møtenr Møtedato

 

1-2018 11.01.18
2-2017 22.02.18
3-2017 12.04.18
4-2017 07.06.18
Sommerferie
5-2017 23.08.18
6-2017 11.10.18
7-2017 08.11.18
8-2017 13.12.18

 

Fellesrådets møter 2018  


Del denne artikkel på e-post