Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Nedre Eiker kirkegård

Nedre Eiker kirkegård

Nedre Eiker kirkegård ligger i Krokstadelva rundt Nedre Eiker kirke.

Gravfeltene ligger rundt kirken med største felt vest for kirkebygget.  I tillegg ligger det gravfelter nord for kirken på den andre siden av Gamle riksveg.  Her ligger også Nedre Eiker kapell.  Det er begrenset kapasitet på Nedre Eiker kirkegård.  Dette betyr at det kun kan opprettes nytt gravsted på denne kirkegården når avdøde er bosatt i Nedre Eiker sokn.


Del denne artikkel på e-post