Gravplasstilhørighet

Gravplasstilhørighet

Alle kommunens innbyggere har rett til gravplass i den kommunen de bor. 

 

 

Det er også mulig å søke om gravplass i annen kommune enn der avdøde var bosatt.  I Nedre Eiker kommune har vi to gravplasser, en i hvert sokn.  Soknedelingen i Nedre Eiker følger Drammenselva.  Denne naturlige delelinjen bestemmer hvilken gravplass man tilhører

I kirkegårdsvedtektene § 2 sies det:

1. Avdød  person  fra Mjøndalen sokn henvises til gravplass på Mjøndalen gravlund, hvis det ikke ønskes å benytte tidligere festet gravsted på Nedre Eiker kirkegård.

2. Avdød  person  fra Nedre Eiker sokn envises til gravplass på Nedre Eiker kirkegård.

3. Avdød  person kan uansett sokntilhørighet få gravplass på Mjøndalen gravlund.

4. Avdød person kan uansett sokntilhørighet få urnegrav på anonymt grafelt (minnelund) på Nedre Eiker kirkegård.

Dette gjelder kun ved opprettelse av nytt gravsted uansett om en tilhører Den norske kirke eller ikke. Om noen allerede har et gravsted på Nedre Eiker kirkegård som kan benyttes gjelder ikke reglen om bostedsadresse.


Del denne artikkel på e-post