Gravlagte på kirkegårdene

Gravlagte på kirkegårdene

Mange ønsker å vite hvor på gravplassen en grav ligger.

Nå er det mulig å finne dette på nettet. De gravlagte på kirkegårdene i Nedre Eiker er lagt ut med navn, fødselsdato, dødsdato og gravnummer.

Gå til overskriften "KIRKEGÅRDENE" se nederst på siden  der det står "Søk på gravplassen" og fyll ut feltene for navn. Trykk deretter den gule knappen merket "SØK".  Gravnummeret du får opp angir gravens plassering. Gravnummeret består av fire tall-/bokstavgrupper med punktum mellom. Det første angir kirkegård (01 er Nedre Eiker kirkegård og 02 er Mjøndalen gravlund), det andre gravfelt, det tredje rad og det fjerde gravens plassering i raden. 

De som er gravlagt anonymt vil du ikke finne selv om du vet at de er gravlagte på Nedre Eiker kirkegård. Når det gjelder gravlagte hvor det står "slettet" under gravnr. er graven slettet, og du vil ikke finne gravens nøyaktige plassering. Her kan det nå være satt opp et nytt gravminne med andre navn.


Del denne artikkel på e-post