Fellesrådets administrasjon

Fellesrådets administrasjon

Fellesrådets administrasjon ivaretas av 1,6 årsverk fordelt på to ansatte på Kirkevergekontoret, sekretær og kirkeverge.

Kontaktinformasjon til kirkevergekontoret er:

Adresse:  Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva (Nedre Eiker Menighetssenter)

Merete Lange, sekretær:

Telefon: 32 27 23 32     Epost

Eva Trogstad, kirkeverge:

Telefon: 32 27 23 27     Mobil: 95 82 30 82   Epost

 


Del denne artikkel på e-post