Kirkebyggene i Nedre Eiker som forvaltes av fellesrådet

Kirkebyggene i Nedre Eiker          som forvaltes av fellesrådet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd har ansvar for drift og vedlikehold kirkene i kommunen.

I Nedre Eiker kommune betyr det at fellesrådet har forvalteransvar for Mjøndalen kirke, Nedre Eiker kirke og Nedre Eiker kapell.  I tillegg har fellesrådet ansvar for driftsbygningene på gravplassene både i Nedre Eiker sokn og i Mjøndalen. 

Menighetene i Nedre Eiker og Mjøndalen har også to andre gudstjenestesteder.  I Nedre Eiker har menigheten selv ansvar for Solberg kapell Fredtun i Solbergelva og Mjøndalen menighet holder gudstjenester på Tabor.

Les mer om de ulike bygningene ved å trykke på knappen under merket "Tilbake"


Del denne artikkel på e-post