Staben på gravplassene

Staben på gravplassene

Staben på våre gravplasser har ansvar for stell og forvaltning av områder på totalt ca 87.000 m2.

I tillegg har de oppgaver som bl.a. omfatter graving og lukking av graver, nedsetting av urner, ivaretakelse og oppfølging av  maskinpark, avfallshåndtering, enklere vedlikehold av bygninger, samt kirketjeneroppgaver i Mjøndalen kirke og Nedre Eiker kirke.  Staben har stor kompetanse og enkelte av dem svært mange års erfaring.  De har kontor i driftsbygningen ved Nedre Eiker kirkegård og kan nås på telefon 32 27 23 30 eller 48 89 38 78.


Del denne artikkel på e-post