Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

100.000 kroner samlet inn til Nedre Eikers "lille katedral"

100.000 kroner samlet inn til Nedre Eikers

TUSEN TAKK til bygdefolket har bidratt med totalt 100.000 kroner til innsamlingsaksjonen til bevaring av tak- og veggmalerier i Nedre Eiker kapell.  

 

Kirkevergen i Nedre Eiker er svært glad og takknemlig for alle gaver som er kommet inn til prosjekt bevaring av tak- og veggmalerier i Nedre Eiker kapell.

Kapellet feirer i år sitt 100-årsjubileum, og den verdifulle kunstskatten disse tak- og veggmaleriene utgjør, og som er malt av kunstneren Carsten Lien tidlig på 50-tallet, har stort beFondvegg, tak og alter NE kapellhov for restaurering om de skal bevares og ikke gå tapt.  Kostnaden er av kunstkonservatorer beregnet til ca. en kvart million kroner.

I sommer skrev Eikerbladet om saken, og tidligere ordfører Rolf Bergersen tok initiativ til en innsamlingsaksjon der han oppfordret bygdefolket til å bidra.  Og det har gitt resultater! Enkeltpersoner har hittil bidratt med totalt 45.000 kroner, Solbergelva Sanitetsforening har bidratt med 10.000 kroner, ”Kvinneforeningen Gustavas efterfølgere” hadde høstmesse lørdag 29. oktober og pengene som kom inn beløp seg til 40.000 kroner.

Det er fantastisk at bygdefolket har stilt opp på denne måten og gitt bortimot 100.000 kroner til dette formålet! – Vi er utrolig takknemlige og ydmyke i forhold til det store engasjementet!

I Jubileumsgudstjenesten som ble holdt i kapellet søndag 30. oktober kom det inn bortimot 6.000 kroner i ofring til kapellet og Nedre Eiker kommune ga en jubileumsgave på 5.000 kroner. 

Kirkevergen kunne etter gudstjenesten fortelle at Nedre Eiker kirkelige fellesråd tidligere har vedtatt å bevilge 150.000 kroner til kapell-prosjektet.  Dermed er finansieringen på plass og vi kan starte arbeidet med å innhente tilbud på restaurering! 

Kirkevergen i Nedre Eiker vil på denne måten sende en stor takk til hver enkelt som på en eller annen måte har bidratt til dette flotte resultatet!  En ekstra stor takk til Rolf Bergersen som et behov, reagerte på en utfordring og tok initiativ til å gi saken et ekstra løft med god hjelp fra Eikerbladet!  Vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet!                                                                            

                                                                                                                                                                                             Foto:  Toril Schou Moe


Del denne artikkel på e-post