Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Fellesrådets årsmelding 2017

Fellesrådets årsmelding 2017

Årsmeldingen gir glimt fra driftsåret 2017.

I tillegg inneholder årsmeldingen statistiske og økonomiske oversikter og gir innblikk i noen av menighetens aktiviteter.  Du kan lese årsmelding fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd for driftsåret 2017 ved å trykke her.


Del denne artikkel på e-post