Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Statistikk for Den norske kirke i Nedre Eiker

Statistikk for Den norske kirke i Nedre Eiker

Statistikk for Den norske kirke rapporteres hvert år til SSB (Statistisk sentralbyrå).

Dette er en del af offisiell rapportering i Norge (KOSTRA) og tallene for Den norske kirke i Nedre Eiker er interessant stoff.  Kirkevergen har over flere år fulgt opp utviklingen innenfor ulike felt slik som medlemskap, dåp, konfirmasjonsdeltakelse, trosopplæringstiltak og kultur.  De grafiske fremstillingene finner du her.


Del denne artikkel på e-post