Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Tak- og veggmalerier ferdig restaurert

Tak- og veggmalerier ferdig restaurert

Gavene til Nedre Eiker kapell har nå gått til det formålet de ble gitt til!!

Vi er svært takknemlige til alle som bidro til at tak- og veggmaleriene i vakre Nedre Eiker kapell kunne restaureres på forsvarlig måte. 

Kunstkonservatorene Anne Milnes og Kathrine Scharffenberg har nå ferdigstilt sitt arbeid med rensing og konsolidering i tak og på vegger.  Maleriene er renset for støv og sot etter oppvarming som hadde satt spor i maleriene gjennom årtier.  Alle avskallinger er reparert - maleriene er blitt ivaretatt på best mulig måte av dyktige eksperter på området.  Disse maleriene av Carsten Lien har gledet mennesker i Nedre Eiker i snart 70 år - nå er de ivaretatt og vil glede oss i mange nye tiår framover.  Takk for gavene fra dere som muliggjorde dette!!

En særskilt takk til Rolf Bergersen som tok initiativ til innsamlingsaksjonen og til Eikerbladet som ga svært god drahjelp til aksjonen!! 

Første mulighet til å se dette med "egne øyne" vil være kulturarrangementet "Den blå timen" som holdes i Nedre Eiker kapell lørdag 14. oktober kl. 16.00 - 17.00.  Arrangementet er i forbindelse med nordisk vennskapshelg, der menighetene i Nedre Eiker og Mjøndalen får besøk fra vennskapsmenigheter i Danmark, Sverige og Finnland.

Hjertelig velkommen til alle som ønsker å besøke kapellet denne lørdags ettermiddagen!


Del denne artikkel på e-post