Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Vår nye biskop blir Jan Otto Myrseth

Vår nye biskop blir Jan Otto Myrseth

Ny biskop er ansatt etter Per Arne Dahl

På Kirkerådets møte 6. juni ble Jan Otto Myrseth tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Han overtar etter Per Arne Dahl som har sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 17. juni.  Vi ønsker vår nye biskop velkommen og Guds rike velsignelse i tjenesten! 


Del denne artikkel på e-post