Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Historisk gravminneutstilling Nedre Eiker kirkegård

Historisk gravminneutstilling Nedre Eiker kirkegård

Gravplassbetjeningen i Nedre Eiker har laget en flott permanent utstilling av historiske gravminner på Nedre Eiker kirkegård.

Utstillingen ligger nede ved driftsbygningen, helt sørvest på kirkegården.  Her er det utstilt en samling av gravminner i form av spesielle steiner, bautaer, liggende steinheller og gravminner laget av lokal stein.  Alle gravminnene er i fellesrådets eie etter at festere har valgt å slette sine gravsteder men ikke ønsket å beholde gravminnene (jfr. gravferdsloven § 18).  Det er også nedfelt i lov at man ikke uten videre kan destruere gravminner som er "...av en viss alder, representerer en stilhistorie, har et lokalt særpresg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt".  Gravminnene som nå er oppstilt er tatt vare på av overnevnte grunner og nå altså samlet i en flott historisk utstilling. Eldste gravminne er et jernkors fra 1863 (bildet).  Ta gjerne turen og se utstillingen!  Vi håper mange vil ha glede av å se disse flotte historiske perlene fra norsk gravplasskultur.


Del denne artikkel på e-post