Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kirkeverge Nye Drammen er tilsatt

Kirkeverge Nye Drammen er tilsatt

Svein Askejær (55) er tilsatt som kirkeverge for Nye Drammen.

Svein Askekjær er utdannet markedsøkonom og kommer nå fra stilling som direktør i Aller Travel.  Han tiltrer stillingen 1. september og vil benytte tiden fram til 1. januar 2020 å forberede seg på stillingen som kirkeverge i Nye Drammen.  Dagens kirkeverger i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen fortsetter i sine lokale stillinger fram til 1. januar. Vi ønsker vår nye kirkeverge hjertelig velkommen!


Del denne artikkel på e-post