Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kunngjøring om forhåndsstemmegiving

Kunngjøring om forhåndsstemmegiving

Forhåndsstemmegivning ved Kirkevalget åpnes 12. august.

Det kunngjøres herved forhåndsstemmegivning i perioden 12. august - 6. septemer på følgende steder:

Nedre Eiker menighetskontor, Stensethalleen 1, Krokstadelva

Mjøndalen kirkekontor, Mjøndalen kirke, Vikveien 1, 3050 Mjøndalen

Åpningstider for begge stemmesteder er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.. TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON.

Ordinært valgting Nedre Eiker sokn:
Åpning av forhåndsstemmegivning på Solberglia sykehjem onsdag 28. august kl. 10.00 - 11.30,
og Spinnerisletta umiddelbart etterpå.
Åpning av ordinært valgting i forbindelse med gudstjenesten søndag 8. september kl. 12.30 -14.00.
Stemmegivning på valgdagen 9. september kl. 09.00 - 21.00 skjer på følgende steder:
Krokstadelva - Ekneshallen
Solbergelva - Solberghallen


Ordinært valgting Mjøndalen sokn:
Forhåndstemming Bråta bo- og aktivitetssenter: mandag 26. august kl. 11.00-14.00.
Åpning av ordinært valgting i forbindelse med gudstjenesten søndag 8. september kl. 12.00-14.00.
Stemmegivning på valgdagen 9. september kl. 09.00 - 21.00 skjer på følgende steder:
Mjøndalen - Mjøndalshallen
Åsen - Åsen skole
Steinberg - Steinberg skole
 


Del denne artikkel på e-post