Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Avslutning Nedre Eiker kirkelige fellesråd

Avslutning Nedre Eiker kirkelige fellesråd

31.12.2019 avslutter Nedre Eiker kirkelige fellesråd sin virksomhet.

Som konsekvens av kommunesammenslåing, overdrar Nedre Eiker kirkelige fellesråd sin virksomhet til Drammen kirkelige fellesråd 1. januar 2020.  Alle ansatte i Nedre Eiker menighet, Mjøndalen menighet og på gravplassene i Nedre Eiker og Mjøndalen, fortsetter sitt lokale arbeid på sine lokale arbeidsplasser, men får ny arbeidsgiver. Kirkevergen i Nedre Eiker og konsulenten på kirkevergekontoret fortsetter i nye stillinger i Drammen kirkelige fellesråd. 

Henvendelser til kirkelig fellesråd etter 1. januar 2020 skjer derfor til Drammen kirkelige fellesråd.

Nedre Eiker kirkelige fellesråd takker av etter 21 års drift i nåværende form.  Takk til Nedre Eiker kommune for godt samarbeid gjennom alle disse årene og ikke minst takk til alle ansatte!!  


Del denne artikkel på e-post