Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Gravplassene > Gravplasstilhørighet

Gravplasstilhørighet

Gravplasstilhørighet

Alle kommunens innbyggere har rett til gravplass i den kommunen de bor.   ...   Les mer...